Bli medlem

Vill du bli medlem i SKS?

Fyll i ansökan nedan och skicka in till jenny.modin@svt.se

 

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

 

Undertecknad ansöker om medlemskap i Sportjournalisternas Klubb Stockholm. Villkoren för medlemskap är enligt stadgarnaa:

”Till aktiv medlem kan antas anställd sportjournalist och sportfotograf vid inom klubbens område (Stockholms län samt Uppsala-området) belägen redaktion oavsett media. Till aktiv medlem kan även antas personer som oavsett företagsform i huvudsak (dvs minst 50 %) arbetar med att journalistiskt bevaka ämnet idrott”.

 

PERSONDATA

 

Namn:                       ……………………………………………………………………………………

 

Adress:                      ……………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………

 

Telefon, bostad:        ……………………………………………………………………………………

 

Mobil:                       ……………………………………………………………………………………

(kommer ej att publiceras)           

 

Födelsedata:              ……………………………………………………………………………………

 

 

DIN ARBETSPLATS

 

Namn:                       ……………………………………………………………………………………

 

Adress:                      ……………………………………………………………………………………

(behöver inte anges om SKS redan

har medlemmar på din arbetsplats)

……………………………………………………………………………………

 

Telefon:                     ……………………………………………………………………………………

 

E-post:                      ……………………………………………………………………………………

 

Arbetsuppgifter:

(reporter, redigerare, layout, fotograf etc)

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Hur är du anställd?

……………………………………………………………………………………

 

Arbetar du som frilans?

(Om ”Ja”, ange dina största uppdragsgivare och hur mycket Du arbetar)               

 

……………………………………………………………………..…………….

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Är du medlem i annan klubb inom Svenska Sportjournalistförbundet? Sedan när?

 

……………………………………………………………………………………

 

 

Riktigheten i ovanstående intygas av ………………………………………………………….

   (sportchef motsv)

 

 

Datum och underskrift ……………………………………………………………………………………

 

 

Tack för ditt intresse för SKS!