0

Dagordning för SKS extra årsmöte 31 maj

Den 31 maj 2017, kl 17.30 på Pressklubben i Stockholm, bjuder Sportjournalisternas Klubb Stockholm in till extra årsmöte, med anledning av styrelsernas (SKS/SSF) förslag till stadgeändring och omorganisation.
Inbjudan här.

Svenska sportjournalistförbundet, SSF, håller ett ordinarie årsmöte i samma lokal, klockan 19.30.
SKS röstar ja eller nej till detta på sitt extra årsmöte. Därefter fattas slutgiltigt beslut på SSF:s årsmöte.

Du hittar även såväl SKS som SSF:s verksamhetsberättelse, här respektive här.
Väl mött den 31 maj!

***

DAGORDNING SKS:S ÅRSMÖTE

1) Mötets öppnande

2) Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

3) Godkännande av dagordning

4) Fastställande av röstlängd

5) Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet

6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera protokollet

7) Styrelsens verksamhetsberättelse

8) Styrelsens förvaltningsberättelse

9) Revisorernas berättelse

10) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar

11) Behandling av förslag (förslag från styrelsen om stadgeändring)

12) Fastställande av ersättningar till styrelsen

13) Val av SKS-ordförande för ett år (beroende på beslut i punkt 11)

14) Val av styrelseledamöter för två år och ev suppleanter för ett år (beroende på beslut i punkt 11)

15) Val av två revisorer och en suppleant för ett år (beroende på beslut i punkt 11)

16) Val av ordförande, tillika sammankallande, och två ledamöter i valberedning för ett år (beroende på beslut punkt 11)

17) Övriga frågor

19) Mötets avslutande

Frederic Pavlidis

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/0/b/d/sportjournalisterna.se/httpd.www/sks/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *